Nạp Tiền Vào Tài Khoản

Phạm Thuy Linh

TeckcomBank : 19028960394022

Theo cú Pháp

Nạp Tiền Vào Tài Khoản ...( mã khách hàng của bạn )

 

Lưu Ý : Tất Cả Thanh Toán Đều Qua Tài Khoản bên trên

Không Chuyển Tiền Cho Bất Cứ Ai,Dù Đó Là Người Trong Công Ty Rắn Vàng

Mọi Thanh Toán Ngoài Tài Khoản bên trên

Bên Công Ty Rắn Vàng Ko Chịu Trách Nhiêm

 

0982.266.131