Nạp Tiền Vào Tài Khoản

Lê Hoàng Mạnh

Ngân Hàng: Vietcombank

0141000810965

ngân hàng teck com bank

19033053117021

Theo cú Pháp

Nạp Tiền Vào Tài Khoản ...( của bạn)

 

Lưu Ý : Tất Cả Thanh Toán Đều Qua Tài Khoản bên trên

Không Chuyển Tiền Cho Bất Cứ Ai Dù Đó Là Người Trong Công Ty Rắn Vàng

Mọi Thanh Toán Ngoài Tài Khoản bên trên

Bên Công Ty Rắn Vàng Ko Chịu Trách Nhiêm

 

0982.266.131